تکیه گاه پا در حمام sfe


خرید محصول

تکیه گاه پا در حمام sfe

برای انجام کارهایی مانند شیو کردن ، لیف کشیدن ، سنگ پا کشیدن و... خیلی از افراد به سختی میتوانند خم شوند یا این کار به علت مواردی مانند باردار بودن ، کمر درد، سرگیجه حین خم شدن و... تقریبا غیرممکن است به همین علت با کمک این تکیه گاه پا به راحتی میتوانند تمامی کارهای خود را انجام دهند.

این تکیه گاه پا به خوبی به هر نقطه از دیوار وصل میشود و محکم است تا برای شما تکیه گاهی ایمن ایجاد کند. جنس باکیفیت و مقاوم ، بهترین ایده برای حل مشکل شما با طراحی ارگونومیک و راحت.

قیمت این محصول120000تومان

خرید محصول